Balizol

BALIZOL to ekologiczna termiczna oraz akustyczna izolacja polistyrenowa, produkowana w procesie recyklingu oczyszczonego polistyrenu. Są to najczęściej całe kulki polistyrenowe o maksymalnej średnicy 6 mm. Stosowana jest do izolowania konstrukcji wewnętrznych oraz bardzo skomplikowanych kształtów, dachów i więźb dachowych, poddaszy, ścian obwodowych i działowych, sufitów oraz podłóg. Skutecznie zapobiega stracie ciepła, przeciwdziała powstawaniu mostków termicznych, a także zapewnia wysokie pochłanianie dźwięku.

Przy pomocy maszyny dozującej wdmuchiwana jest na sucho do otwartych i zamkniętych przestrzeni, ze względu jej „ciekłość” możliwe jest również sypanie jej ręcznie z zachowaniem wysokiej jakości produktu. Obie metody są proste, szybkie oraz efektywne, bez konieczności rozbiórki części budynków, likwidacji całych przestrzeni czy też innej ingerencji w konstrukcję.

Stosuje się ją w domach mieszkalnych, budynkach przemysłowych i rolniczych z naciskiem na pomieszczenia o podwyższonej wilgotności lub zwyższonej kondensacji pary wodnej. Ma bardzo dobre właściwości izolacyjne i akustyczne, minimalne osiadanie, jest samogasnąca, odporna na pleśń, grzyby, owady i gryzonie, nieszkodliwa dla zdrowia, podczas dozowania nie wywołuje podrażnienia skóry.

 

Dostarczana jest klientom w workach foliowych o wysokości 140 cm, średnicy 50 cm i objętości 0,25 m3.

 
Przewodzenie ciepła (wartość charakterystyczna zgodnie z czeską normą ČSN 73 0540) maks 0,037 W / m.K
Gęstość objętościowa (gęstość) 15 - 19 kg/m3
Wilgotność równoważna przy 28/30 maks 10 %
Przepuszczalność pary wodnej – współczynnik oporu dyfuzyjnego 1,2 - 1,5
Klasa reakcji na ogień E
Osiadanie nie osiada