Výkup tříděného papíru a sběrné místo odpadového polystyrenu (EPS)

Výkup tříděného papíru

 

Firma EKOCELL CZ ve svém výrobním závodě v Kuníně, produkuje ekologickou tepelnou a akustickou celulózo – vláknitou  izolaci  WATISOL, která se vyrábí recyklací novinového papíru drcením.
Pro zajištění vysoké kvality našeho výrobku, používáme jako základní surovinu pouze kvalitně tříděný sběrový papír, převážně papír novinový.

Pro zjednodušení organizace sběru papíru k recyklaci v našem regionu a také s ohledem na zajištění potřebného množství této suroviny pro výrobu izolací, jsme se rozhodli, zahájit výkup kvalitně tříděného sběrového papíru, v areálu firmy v Kuníně.

Tříděný papír zde mohou odevzdat jednotlivé dospělé osoby, ale i firmy, školy, úřady.

 

Výkup papíru probíhá celý rok, v areálu společnosti EKOCELL CZ
 

K recyklaci budeme odebírat pouze kvalitně tříděný papír :
- Denní tisk na novinovém papíru - MF Dnes, Deník, Hospodářské noviny, Blesk, Aha, atd.
- Reklamní materiály na novinovém papíru – Metro, Globus, Kaufland, O.K., atd
- Kancelářský papír, tiskopisy
Přinesený sběr nesmí obsahovat lesklé reklamní letáky, lepenku, obalové materiály,
znečištěný papír, atd.

Kvalitní třídění - dobrá cena.

Cena bude vycházet z aktuální cenové hladiny na trhu, bude však vždy vyšší, než u směsného netříděného sběru.

Podrobnější informace získáte přímo ve společnosti EKOCELL CZ.

 

Sběrné místo odpadového polystyrenu (EPS)

 

Firma EKOCELL CZ ve svém závodě v Kuníně produkuje ekologickou tepelnou a akustickou polystyrenovou izolaci BALIZOL, která se vyrábí recyklací očištěného polystyrenu.

Pro zajištění vysoké kvality našeho výrobku, který tvoří převážně celé polystyrenové kuličky o maximálním průměru 6 mm, používáme jako základní surovinu pouze zcela očištěný polystyrenový odpad (pouze EPS).

Pro zjednodušení organizace svozu odpadového polystyrenu (EPS) v našem regionu a také s ohledem na zajištění potřebného množství této suroviny pro výrobu polystyrenové izolace, jsme zřídili sběrné místo tohoto odpadu v areálu firmy v Kuníně.

Očištěný polystyren (EPS), balený v igelitových pytlích či velkoobjemových vacích, zde mohou odevzdat jednotlivé dospělé osoby, ale i firmy, školy, úřady. Dopravu do areálu společnosti v Kuníně si zajišťuje každý sám.
 

Sběrné místo odpadového polystyrenu (EPS),
pokračuje v areálu společnosti EKOCELL CZ i nadále
 

K recyklaci odebíráme pouze kvalitně očištěný polystyren (EPS):
- Obalový materiál – ledničky, pračky, televize, počítače, atd.
- Odpadový polystyren (EPS) – stavební činnost, zateplování objektů

Předaný polystyrenový odpad (EPS) nesmí obsahovat lepidlo, lepenku, maltu, lepící pásky, nálepky, igelity, kovové předměty, atd.

Podrobnější informace získáte přímo ve společnosti EKOCELL CZ.