Energetický audit

Společnost Ekocell CZ s.r.o., nabízí svým klientům zpracování energetické optimalizace jejich stávajících budov, pomocí originálního výpočtového softwaru SW-Energie.

Tento SW vyhodnocuje efektivnost úprav zateplením stěn, krovů, stropů, výměny oken, změny topného media s výměnou kotlů; změnu systému větrání, pro současné ceny paliv a energií, s možností volby inflačních trendů a diskontních sazeb. Výstupem výpočtu SW-Energie je stanovení optimální varianty s ekonomickým hodnocením a dobou návratnosti vynaložených prostředků.

Příklad zadání:

Rodinný dům s podkrovím v klimatické oblasti –18°C, obestavěného prostoru 560 m3, podlahové plochy 150 m2, plocha fasád 220 m2, okna s orientací V-J-Z celkem 31 m2, obvodová stěna z cihel 450 mm. Vytápění zemním plynem, běžný ZP kotel. Větrání přirozené infiltrací těsnými okny. Meziroční nárůst ceny paliva 5%, diskontní sazba 2%.

      

Závěr hodnocení:

Pouhým zateplením stěn ES systémem, v tloušťce 160 mm, se dosáhne roční úspory energie na vytápění rodinného domu 44,1%, s dobou návratnosti 3,4 roku.