Watisol

WATISOL je ekologická tepelná a akustická celulózová izolace, která se vyrábí  recyklací novinového papíru drcením a promícháním s dalšími přísadami, zaručujícími potřebnou odolnost proti ohni, hnilobě, plísni, hmyzu i hlodavcům. Používá se pro izolování vnitřních i vnějších konstrukcí, střech a krovů, půd, obvodových stěn a příček, stropů a podlah, vnějších fasád. Účinně brání úniku tepla, zabraňuje vzniku ztrátových tepelných mostů, zajišťuje optimální tepelné vlhkostní parametry interiéru domu, vysokou zvukovou pohltivost.

Pomocí aplikačního stroje se zafoukává suchou metodou do volných i uzavřených prostor, při zateplování provětrávaných fasád, systému ES EKOCELL SIDING, se speciální tryskou provádí zateplovací a akustický nástřik s pojivem a vodní mlhou, pro průmyslové i jiné stavby. Metody zafoukávání i nástřiku jsou jednoduché, rychlé a efektivní, bez nutnosti rozebírat části staveb, likvidovat celé plochy nebo jinak zasahovat do konstrukce.

Má velmi dobré izolační a akustické vlastnosti, potřebné protipožární parametry, je odolný proti plísním, houbám, hmyzu a hlodavcům, není toxický, neobsahuje formaldehyd, nezpůsobuje podráždění pokožky, kvalitně vyplní veškerá zákoutí konstrukcí, aplikace je rychlá, efektivní, bez většího narušení života v objektu.Zákazníkům je dodáván ve stlačené formě v igelitových balících, o rozměru 60x40x33 cm o hmotnosti 12,5 kg - při strojní aplikaci se izolace opětovně načechrá. Dopravovat lze jednotlivé balíky, po dohodě i na paletách, dopravní prostředky musí být kryté. Výrobky je nutné skladovat v suchých prostorách bez povětrnostních vlivů.
 

 
  Součinitel tepelné vodivosti λ suchý materiál 0,038 W/m.K
   
  Měrná tepelná kapacita Cd 1920 J/kg.K
  Tepelný odpor při tloušťce 10 cm (orientačně) R 2,564 m2.K/W
  Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně) R 5,1 m2.K/W
  Součinitel prostupu tepla při tloušťce 20 cm (orientačně) U 0,2 W/m2.K
  Faktor difúzního odporu (obecně) 1,1-3 
  Objemová hmotnost: - volné foukání na vodorovnou plochu 30–55 kg/m3
                                 - objemové plnění 30–65 kg/m3
                                     
  Průměrná relativní navlhavost při teplotě 21 stupňů a vlhkosti 80 - 90 % cca 15% hmotnosti
  Sedavost volné foukání na vodorovnou plochu 10-15% v závislosti na tloušťce 
  Objemové plnění 0 %
  Reakce na oheň: - suchý materiál třída reakce B-s2-d0
                               
  Odkapávání hmot z podhledů a stropů (nástřik s pojivem) nedochází
  Index šíření plamene nedochází k šíření plamene