ES - Ekocell Siding

Zateplovací systém ES – Ekocell Siding je určen pro dodatečné zateplování fasád všech typů nízkopodlažních i panelových bytových a občanských staveb. Je určen pro profesionální firmy i pro svépomoc klientů.

                                                      

Sestává z patentovaného kotevního roštu v křížovém rastru z tenkostěnných profilů, který se přes tepelně-izolační a aretační podložky kotví přes hmoždinky k stávající stěně. Tepelně izolační vrstva je z celulózy, která je zafoukána aplikačním strojem mezi vertikální nosníky roštu na celou jeho tloušťku. Izolace je překryta vodotěsnou a difuzně propustnou folií.

Povrch fasády tvoří lamely a doplňky Vinyl Siding od fy CertainTeed (USA), upevňované na latě, které vymezují odvětrávací vrstvu fasády. V alternativě svépomocné montáže lze nahradit foukanou celulózu Watisol deskami minerální vlny (např. Knaufinsulation), vkládanými do rastru roštu 1000x600 mm.

Základní výhody ES - systému


 

- snížení nákladů na vytápění rodinného domu až o 50%

         - ekonomicky nejefektivnější opatření  na komplexní úsporu tepla u  stávajících objektů (jednotná technologie se zafoukáním dutin stropů a střech)
- reálná možnost částečné, případně úplné svépomoci stavebníků   - ideální tepelně-vlhkostní parametry obvodových stěn z hlediska difuse par
 
- velmi krátká doba návratnosti vynaložených prostředků na zateplení (2-4 roky podle druhu topného media)   - vysoké tepelně-akumulační parametry a fázový posun teplotní vlny (až 9x vyšší vůči EPS) v obvodových konstrukcích
- libovolná tloušťka izolace umožňuje dosáhnout tepelné charakteristiky stěnových konstrukcí, odpovídající nízkoenergetickému až pasivnímu standardu   - odpadá jinak nutné vyspravení stávajících opadaných omítek a úplné vyrovnání před zateplením (jako u kontaktních zateplovacích systémů)
- systém odvětrávané fasády ES – Ekocell Siding zajišťuje trvale dokonalé vysoušení původního zdiva budovy (na rozdíl od difusně uzavřených systémů, kde se naopak může vlhkost hromadit a případně kondenzovat)   - minimální energetická náročnost výroby WATISOL
(4,3MJ/kg) vůči polystyrenům (110 MJ/kg) a minerální vlně
(34 MJ/kg)
- optimalizace návrhu komplexního zateplení, pomocí originálního softwaru fy ATREA s.r.o.   - vynikající čistitelnost, dlouhá životnost (až 50 let)
 
- moderní architektonický výraz původního objektu   - souhrnné náklady na zateplení a obklad stěn jsou vyšší max.
o 15-20% ! vůči pouhé zednické obnově fasád
- nejlevnější ze současných zateplovacích systémů v ČR   - garantovaná barevná stálost
 
- vyloučení tvorby plísní na povrchu SIDING   - nejkvalitnější typ SIDING – fy CertainTeed (USA)
- zateplení budov výrazně zlepšuje zdravotní stav obyvatel hlavně
v oblasti respiračních onemocnění (až o 50%)
 
 

Technické parametry

 
Vatizol     Siding  
součinitel tepelné vodivosti: 0,040 W/mK   třída reakce na oheň: D - s3, d0
objemová hmotnost: cca 65 kg/m3   index šíření plamene:(STN 730 863) is = 0,00 mm/min
součinitel difuze: 4      
třída reakce na oheň: B – s1, d0      
navlhavost: max. 5%      
šíření plamene po povrchu: i = 0,00 mm/min      
sedavost: 0%      
agresivita na kovy: bez vlivu