Co děláme - Stavební činnost

stavební činnost

REALIZACE STAVEB

  • realizace bytových a občanských staveb
  • realizace průmyslových staveb

REKONSTRUKCE BUDOV

  • revitalizace panelových domů
  • sanační práce

PROJEKČNÍ ČINNOST


INŽENÝRSKÁ ČINNOST


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY


ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉ DOKUMENTACE

  • zajištění vydání územního rozhodnutí
  • zajištění stavebního povolení včetně odpovídajícího projektu
  • zajištění realizačního projektu
  • kolaudační řízení
  • vklad do katastru nemovitostí