Výkup tříděného papíru a sběrné místo odpadového polystyrenu (EPS)

Výkup tříděného papíru

 

Firma EKOCELL CZ ve svém výrobním závodě v Kuníně, produkuje ekologickou tepelnou a akustickou celulózo – vláknitou  izolaci  WATISOL, která se vyrábí recyklací novinového papíru drcením.
Pro zajištění vysoké kvality našeho výrobku, používáme jako základní surovinu pouze kvalitně tříděný sběrový papír, převážně papír novinový.

Pro zjednodušení organizace sběru papíru k recyklaci v našem regionu a také s ohledem na zajištění potřebného množství této suroviny pro výrobu izolací, jsme se rozhodli, zahájit výkup kvalitně tříděného sběrového papíru, v areálu firmy v Kuníně.

Tříděný papír zde mohou odevzdat jednotlivé dospělé osoby, ale i firmy, školy, úřady.

 

Výkup papíru probíhá celý rok, v areálu společnosti EKOCELL CZ
 

K recyklaci budeme odebírat pouze kvalitně tříděný papír :
- Denní tisk na novinovém papíru - MF Dnes, Deník, Hospodářské noviny, Blesk, Aha, atd.
- Reklamní materiály na novinovém papíru – Metro, Globus, Kaufland, O.K., atd
- Kancelářský papír, tiskopisy
Přinesený sběr nesmí obsahovat lesklé reklamní letáky, lepenku, obalové materiály,
znečištěný papír, atd.

Kvalitní třídění - dobrá cena.

Cena bude vycházet z aktuální cenové hladiny na trhu, bude však vždy vyšší, než u směsného netříděného sběru.

Podrobnější informace získáte přímo ve společnosti EKOCELL CZ.