ZKOUŠKA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - Stavební veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem

Byla zde provedena zkouška požární odolnosti Steico floc + flex 038 (celulóza) vs polystyrén vs minerální vlna. Tloušťka izolačních materiálů byla u všech typů izolace stejná, a to 120 mm. U polystyrénu a minerální vlny došlo k prohoření po 10 minutách, resp. 15 minutách. U Steico izolací (celulóza) byl test ukončen po 25 minutách, kdy ani do této doby nedošlo k prohoření, pouze k zuhelnatění povrchu. Tento test jasně dokázal skvělé požární vlastnosti celulózy.

www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6432895702753374208

 

PROČ JE CELULÓZA LEPŠÍ NEŽ VATA?

Prohlédněte si odkaz níže a přesvědčte se na vlastní oči o tom, proč je celulóza lepší než vata.

www.youtube.com/watch