ES - Ekocell Siding

System ociepleń ES – Ekocell Siding przeznaczony jest do dodatkowego ocieplania fasad wszystkich typów budynków niskokondygnacyjnych oraz wielkopłytowych, zarówno mieszkalnych, jak i użytku publicznego. Oferta adresowana jest zarówno do profesjonalnych firm, jak i klientów końcowych samodzielnie ocieplających budynek.  

                                                                                 

Składa się z opatentowanego rusztu   mocującego z rastrem krzyżowym wykonanym z cienkościennych profili, który przy pomocy podkładek termoizolacyjnych i oporowych oraz kołków rozporowych przymocowywany jest do istniejącej ściany. Warstwa termoizolacyjna jest z celulozy, która wdmuchiwana jest przy pomocy maszyny dozującej między wertykalne listwy rusztu w grubości wypełniającej całą wysokość konstrukcji. Izolacja przykryta jest wodoszczelną i otwartą dyfuzyjnie folią.

Powierzchnię fasady tworzą panele i dodatki Vinyl Siding firmy CertainTeed (USA), mocowane na listwach wyznaczających warstwę wentylacyjną fasady. W przypadku samodzielnego montażu można zastąpić wdmuchiwaną celulozą VATIZOL i płytami z wełny mineralnej (np. Knaufinsulation) wkładanymi w raster rusztu 1000 × 600 mm.

 

Podstawowe zalety systemu ES

 

- obniżenie kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego sięgające nawet 50%

  - z ekonomicznego punktu widzenia to najefektywniejszy środek kompleksowego oszczędzania ciepła w istniejących obiektach (jednolita technologia wdmuchiwania w przestrzenie sufitów i dachów)
- realna możliwość częściowego, ewentualnie kompletnego samodzielnego wykonania   - idealne parametry termiczno-wilgotnościowe ścian obwodowych z punktu widzenia paroprzepuszczalności
- bardzo krótki czas zwrotu środków zainwestowanych w ocieplenie (2−4 lata, w zależności od rodzaju medium grzewczego)   - wysokie parametry termiczno-akumulacyjne i przesunięcie fazowe fali temperatury (aż dziewięciokrotnie wyższe w stosunku do EPS) w konstrukcjach obwodowych
- dowolna grubość izolacji umożliwia osiągniecie właściwości termicznych konstrukcji ściennych porównywalnych ze standardem od niskoenergetycznego po pasywny          - odpada kwestia naprawy dotychczasowych poopadanych tynków i całkowitego wyrównywania przed ociepleniem (co jest niezbędne w spoinowych systemach ociepleń)
- system fasady wentylowanej ES – Ekocell Siding zapewnia stałe doskonałe wysuszenie pierwotnych ścian budynku (w odróżnieniu od systemów zamkniętych dyfuzyjnie, w których wilgoć może się gromadzić lub kondensować)   - minimalne zużycie energii do produkcji VATIZOL (4,3 MJ/kg) w stosunku do styropianu (110 MJ/kg) i wełny mineralnej (34 MJ/kg)
- optymalizacja projektu kompleksowego ocieplenia przy pomocy oryginalnego oprogramowania firmy ATREA, s. r. o.   - niezwykle łatwe utrzymanie czystości, długa żywotność (aż 50 lat)
- nowoczesny wyraz architektoniczny pierwotnego obiektu   - całkowite koszty ocieplenia i okładziny ścian są maksymalnie o 15−20% (!) wyższe w stosunku do zwykłej renowacji fasady wykonanej przez murarza
- aktualne najtańszy system ociepleń w RCz   - gwarantowana trwałość koloru
- wykluczenie tworzenia się pleśni na powierzchni Siding   - najwyższej jakości typ Siding firmy CertainTeed (USA)
- ocieplenie budynków znacząco polepsza stan zdrowia mieszkańców, przede wszystkim w regionach o zwiększonym ryzyku wystąpienia chorób układu oddechowego (aż o 50%)    

Parametry techniczne

 
Vatizol     Siding  
współczynnik przewodzenia ciepła: 0,040 W/mK   klasa reakcji na ogień: D - s3, d0
gęstość objętościowa: cca 65 kg/m3  

szybkość rozprzestrzeniania się ognia: (STN 730 863)

is = 0,00 mm/min
współczynnik dyfuzji: 4      
klasa reakcji na ogień: B – s1, d0      
nasiąkliwość: max. 5%      
rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni: i = 0,00 mm/min      
osiadanie: 0%      
działanie niszczące na metale: bez wpływu