Skup segregowanego papieru i punkt zbiórki polistyrenu odpadowego (EPS)

Skup segregowanego papieru

 

Firma EKOCELL CZ w swoim zakładzie produkcyjnym w Kunínie produkuje ekologiczną celulozowo-włóknistą izolację termiczną oraz akustyczną VATIZOL, która produkowana jest w procesie recyklingu papieru gazetowego poprzez jego rozdrabnianie.
W celu zapewnienia wysokiej jakości naszego produktu jako surowca podstawowego używamy wyłącznie dokładnie posegregowanej makulatury, głównie gazetowej.

W celu uproszczenia organizacji skupu papieru do recyklingu w naszym regionie, jak również ze względu na potrzebę uzyskania niezbędnej ilości tego surowca do produkcji izolacji, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie skupu dokładnie posegregowanej makulatury na terenie firmy w Kunínie.

Posegregowany papier mogą tu oddawać zarówno dorosłe osoby prywatne, jak i firmy, szkoły czy też urzędy. 

 

Skup papieru odbywa się przez cały 2013 rokna terenie zakładu EKOCELL CZ

 

Do recyklingu przyjmujemy wyłącznie dokładnie posegregowany papier:
- prasę codzienną na papierze gazetowym − „MF Dnes“, „Deník“, „Hospodářské noviny“, „Blesk“, „Aha“ itd.
- materiały reklamowe na papierze gazetowym – „Metro“, Globus, Kaufland, O. K. itd.
- papier biurowy, druki urzędowe
Przyniesiona makulatura nie może zawierać błyszczących ulotek reklamowych, tektury, papieru pakowego, zabrudzonego papieru itd.

Dokładna segregacja − dobra cena

Podstawą do wyliczenia ceny będzie aktualny rynkowy poziom cen, jednak będzie ona zawsze wyższa niż w przypadku mieszanej niesegregowanej makulatury.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w firmie EKOCELL CZ. 

Punkt zbiórki polistyrenu odpadowego (EPS) 

Firma EKOCELL CZ w swoim zakładzie w Kunínie produkuje ekologiczną polistyrenową izolację termiczną oraz akustyczną BALIZOL, produkowaną w procesie recyklingu oczyszczonego polistyrenu.

W celu zapewnienia wysokiej jakości naszego produktu, który składa się głównie z całych kulek polistyrenowych o maksymalnej średnicy 6 mm, jako produktu podstawowego używamy wyłącznie całkowicie oczyszczonego polistyrenu odpadowego (EPS).

W celu uproszczenia organizacji zwózki EPS w naszym regionie oraz ze względu na potrzebę uzyskania niezbędnej ilości tego surowca do produkcji izolacji polistyrenowej stworzyliśmy punkt zbiórki tego odpadku na terenie firmy w Kunínie.

Oczyszczony polistyren pakowany w foliowych lub wielkopojemnościowych workach mogą tu oddawać zarówno dorosłe osoby prywatne, jak i firmy, szkoły czy też urzędy. Transport na teren zakładu w Kunínie każdy zapewnia sobie sam.

Punkt zbiórki polistyrenu odpadowego
Jego działanie kontynuowane jest także w 2014 roku na terenie zakładu EKOCELL CZ
 

Do recyklingu przyjmujemy wyłącznie dobrze oczyszczony polistyren:
- Materiał opakowaniowy – lodówki, pralki, telewizory, komputery itd.
- Polistyren odpadowy – prace budowlane, ocieplanie obiektów

Przekazywane odpady polistyrenu (EPS) nie mogą zawierać kleju, tektury, cementu, taśmy klejącej, nalepek, folii, przedmiotów metalowych itd.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w firmie EKOCELL CZ.