Vatizol

VATIZOL to ekologiczna celulozowa izolacja termiczna i akustyczna, która produkowana jest w procesie recyklingu papieru gazetowego poprzez jego rozdrobnienie i zmieszanie z pozostałymi składnikami zapewniającymi niezbędną odporność na ogień, zgniliznę, pleśń, owady i gryzonie. Stosowana jest ona do izolacji wewnętrznych oraz zewnętrznych konstrukcji, dachów i więźb dachowych, poddaszy, ścian obwodowych i działowych, sufitów i podłóg czy też elewacji zewnętrznych. Skutecznie zapobiega stracie ciepła, przeciwdziała powstawaniu mostków termicznych, zapewnia optymalne właściwości termiczno-wilgotnościowe wnętrza oraz wysokie pochłanianie dźwięku.

Za pomocą urządzenia dozującego wdmuchiwana jest na sucho do otwartych i zamkniętych przestrzeni, podczas ocieplania fasad wentylowanych budynków przemysłowych i in. przy pomocy systemu ES − Ekocell Siding z użyciem specjalnej dyszy wykonywany jest natrysk izolacji termicznej i akustycznej ze spoiwem i mgiełką wodną. Metody wdmuchiwania i natrysku są proste, szybkie i efektywne, bez potrzeby rozbiórki części budynków, likwidacji całych powierzchni lub innej ingerencji w ich konstrukcję.

Posiada ona bardzo dobre właściwości izolacyjne i akustyczne, niezbędne parametry przeciwpożarowe, jest odporna na pleśń, grzyby, owady oraz gryzonie, jak również nietoksyczna, nie zawiera formaldehydu, nie wywołuje podrażnienia skóry, doskonale wypełnia wszelkie zakamarki konstrukcji. Aplikacja jest szybka, efektywna, nie zakłóca zbytnio trybu życia w obiekcie.

 Klientom dostarczana jest w postaci sprężonej w paczkach foliowych o wymiarach 60 × 40 × 33 cm oraz wadze 12,5 kg. Podczas aplikacji maszynowej izolacja ponownie się rozpręża. Przewozić można pojedyncze paczki, po uzgodnieniu również na paletach, środki transportu muszą być kryte. Produkty należy przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wpływem warunków atmosferycznych.

 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ materiał suchy 0,039-0,042 W/m.K
Natrysk ze spoiwem 0,042 W/m. K
Właściwa pojemność cieplna Cd 1920 J/kg.K
Opór cieplny przy grubości 10 cm (orientacyjnie) R 2,564 m2.K/W
Opór cieplny przy grubości 20 cm (orientacyjnie) R 5,1 m2.K/W
Współczynnik przenikania ciepła przy grubości 20 cm (orientacyjnie) U 0,2 W/m2.K
Współczynnik oporu dyfuzyjnego (ogólnie) 1,1-3
Gęstość objętościowa: - wolny nadmuch na powierzchnię          poziomą 30–55 kg/m3
                                    - napełnianie objętościowe 30–65 kg/m3
                                    - natrysk ze spoiwem 40–90 kg/m3
Średnia nasiąkliwość względna przy temperaturze 21 stopni oraz wilgotności 80−90% Około 15% masy
Osiadanie − wolny nadmuch na powierzchnię poziomą 10−15% w zależności od grubości
Napełnianie objętościowe 0 %
Reakcja na ogień: - materiał suchy klasa reakcji B–s1
                              - nástrik ze spoiwem klasa reakcji B–s1, d0  
Skapywanie materiału z podsufitek i sufitów (natrysk ze spoiwem) Nie zachodzi
Stopień rozprzestrzeniania się ognia Nie zachodzi rozprzestrzenianie się ognia